Bệnh viện Mắt Hồng Sơn được chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin Covid-19

Trong ngày 08/09/2021 vừa qua, Bệnh viện Mắt Hồng Sơn vinh dự được Sở Y Tế Hà Nội công nhận là cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Qua đó, bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ Trạm Y Tế Phường Giáp Bát thực hiện các đợt tiêm chủng tiếp theo trên địa bàn theo kế hoạch với mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tiêm vắc xin vừa qua tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn:

Bác sĩ Lê Tuyên Hồng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hồng Sơn khám sàng lọc trước tiêm

BSCKII Lê Tuyên Hồng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hồng Sơn đang khám sàng lọc cho người dân

Tiêm chủng vacxin Covid-19 tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn

Người dân được bố trí giữ khoảng cách chờ tiêm chủng

Người dân được bố trí giữ khoảng cách và tuân thủ 5K trong lúc chờ đợi.

Bệnh viện Mắt Hồng Sơn

Chia sẻ