Chức vụ:

- Giám đốc chuyên môn - Bệnh Viện Mắt Hồng Sơn
- Nguyên cán bộ Khoa Chấn thương - Bệnh Viện Mắt Trung Ương 
- Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Mắt - Học Viện Quân y

Quá trình đào tạo và làm việc:

- 1976: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Odessa (Liên Xô) và công tác tại Bệnh viện Mắt Trung Ương

- 1979: Ông được Tổng động viên vào Quân đội và điều động về Học viện Quân y làm công tác giảng dạy và điều trị tại Bộ môn - Khoa Mắt Bệnh Viện Quân Y 103 trực thuộc Học viện Quân Y.

- 1987 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Học viện Quân y Kirov (Liên Xô) và bảo vệ thành công đề tài Phó tiến sĩ khoa học về Nhãn khoa (1990)

- 1992: Ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Mắt - Học viện Quân y

- 1996: Được giao nhiệm vụ phụ trách Chủ nhiệm Bộ môn Mắt cho đến khi chuyển sang công tác tại Bệnh viện Mắt Trung Ương (Tháng 06/2000) với Quân hàm Thượng tá Quân Y. Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Mắt Trung Ương, ông giữ nhiều chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ kiêm chuyên môn tại Khoa Chấn thương, Trưởng khoa Thẩm mỹ,....

- 2012: Tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Việt - Pháp, Bệnh viện Hồng Ngọc và Bệnh viện Vinmec Time City,..

- 2021: Ông giữ vai trò là Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Mắt Hồng Sơn. 

Danh hiệu:

- 2004: Được bổ nhiệm vào ngạch Bác Sĩ Cao Cấp

- 2006: Được Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Huy chương "Vì sức khoẻ nhân dân"

Sách và các công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học

- Tham gia viết sách, bài giảng về mắt cho các lớp Chuyên khoa I, Chuyên khoa II

Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn

- Hội Nhãn khoa Việt Nam 

 

Chia sẻ